اولين کنگره ملي شناسايي و مکان يابي راديويي


First Nationoal Radio Positioning and Identification Congress

ابزارهاي هوشمند، عده زيادي از افراد و برخي فعاليت ها در بخش هاي مختلف زندگي روزمره را تحت تاثير خود قرار داده است. کارت هوشمند، دستگاه هاي ردياب خودرويي و شخصي، گوشي تلفن هوشمند و ديگر دستگاه هاي زاييده فناوري هاي نوين، در انجام وظايف و کارهاي جاري افراد به تدريج نقش پر رنگ تري بر عهده مي گيرند. کنار گذاشتن برخي از اين امکانات حتي براي چند ساعت دور از تصور است. با ابزارهاي جديد، وابستگي به زمان و مکان کاهش يافته و هر کس در هر زمان ميتواند خواسته خود را در هر جا که هست بيابد. کالاها و خدمات جديد، بدون استثنا محصول انديشه ها و فعاليت هاي دانش بنيان است و با روند فعلي مي توان پيش بيني کرد که نسل امروز و نسل هاي آينده، زندگي بسيار متفاوتي نسبت به نسل هاي پيش از خود خواهد داشت. هوشمند بودن، تاثير خود را در همه ابعاد زندگي نمايان ساخته است. فاصله هاي زماني و مکاني کوتاه شده است. معني و مفهوم هزينه، به تدريج تعريف گذشته ي خود را از دست مي دهد و صرفه جويي در همه ي ابعاد، راه آورد زندگي هوشمند شده است. گوشي هاي تلفن همراه، مجموعه اي از ابزار هاي مختلف مانند دوربين عکاسي، دوربين تصوير برداري، ضبط و پخش صوت و دستگاه ردياب است که با گوشي تلفن معمولي همراه شده است و در اين همراهي، حتي نسبت به کاربرد اصلي اين دستگاه، اهميت بيشتري پيدا کرده است.
روند سريع تکنولوژي ايجاب مي نمايد تا مديران، مسئولان و کارشناسان ذيربط در سطوح مختلف نسبت به اطلاع رساني به ديگران، وظيفه ي سنگين تري داشته باشند. برگزاري کنگره، ارايه مقاله، جست و جوي راه کارهاي تازه، براي مشکلات در کنار معرفي محصولات و خدمات جديد، يکي از راه هاي اطلاع رساني ست تا بتوان همه افراد را در هر سن، از هر جنس و با هر شغل، نسبت به آن چه که در حال وقوع است، آگاه کرد.