راهنمای ارائه پوستر


هدف ارايه پوستر:


مقصود از ارائه پوستر اين است که شرکت کنندگان در محيطي صميمي و در زماني کوتاه، از مطالب کليه مقاله هاي ارائه شده مطلع شده و سپس موضوعات موردعلاقه خود را يافته و با دقت بيشتري مورد بررسي قرار دهند. برگزارکنندگان کنگره به هر پوستر شمارهاي اختصاص مي دهند. ارائه دهنده پوستر ميتواند در محل نصب حضور يافته و پوستر خود را با هماهنگي مسئول مربوطه بر پانل مخصوص و طبق شماره اعلام شده نصب و در مدت زمان تعيين شده در کنار پوستر خود مستقر و به سؤالات بازديدکنندگان پاسخ دهد و در پايان مدت مقرر پوستر خود را با هماهنگي مسئول پوسترها جمع آوري نمايد.

نحوه تهيه پوستر


پوسترها عمودي و در ابعاد 29.7 *42 سانتيمتر تهيه شود. عنوان پوستر شامل دو بخش (عنوان و عنوان مقاله نام و نشاني نويسندگان) مطابق با نمونه زير با همان مشخصات بايد تهيه گردد. متن پوستر بايد شامل چکيده، مقدمه و هدف، روشها و ابزار، نتايج و بحث (شامل شکلها، نمودارها و جداول) و تعداد محدودي منبع اصلي و مهم بنا به سليقه تهيه کننده تدوين شود به نحوي که مندرجات متن داراي فونت درشت بوده و از فاصله يک متري به راحتي قابل خواندن و رويت باشد و به نحوي تنظيم گردد که خواننده به راحتي ترتيب تقدم و تأخر مطالب را تشخيص دهد.
در تهيه پوستر از نوشتن مطالب زياد خودداري شود و در عوض سعي گردد از طرح، شکل، نمودار و روشهاي ابداعي استفاده شود تا مطالب به طور پرجاذبه و در مدت کوتاهي به خواننده منتقل شود. فرمت تهيه پوستر در قالب فايل jpg، مي باشـد. تصوير پوستر را بايد در قالبـي که در سايـت گذاشته شده، جاي گذاري نماييد. حداکثر آن را تا تاريخ 30 دي ماه 1393 به نشاني الکترونيکي articel@gps-rfid.com ارسال فرماييد.
تصوير پوسترهاي پذيرفته شده، بر روي سايت قرار خواهد گرفت.